Baza Wiedzy KNX

W tym dziale znajda Państwo krótkie testy i recenzje,opisujące urządzenia KNX. Z uwagi na bardzo dużą liczbę parametrów, jakie możemy znaleźćw urządzeniach KNX, przedstawione zostaną tylko te najważniejsze/najciekawsze,według naszych subiektywnych kryteriów. Szczegółowe informacje zawarte sąw załączonych pod każdym artykułem linkach do danych producenta.Opisane tu urządzenia oraz wiele innych, można przetestowaćpodczas szkoleń i prezentacji KNX, jakie organizujemy.