Szkolenia Zaawansowane KNX

Szkolenieprzeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy KNX i posiadająstatus Partner KNX. Kurs realizowany jest w znaczącej części jako ćwiczeniapraktyczne. Każdy moduł omawiany jest na wstępie teoretycznie (ok. 15 minut do modułu), następnie realizowane są ćwiczenia praktyczne, zgodnie z zeszytemćwiczeń oraz zmianami (rozszerzeniami) zadanymi przez prowadzącego zajęcia.

Szkolenia Zaawansowane KNX::

Sprzęgła/Routery IP (obszarowe, liniowe, repetytory)

 • adresowanie
 • ręczne dodawanie adresów do tablicy filtrów
 • parametryzacja sprzęgieł
 • połączenie mediów komunikacyjnych (TP, IP, RF)

Bezpieczeństwo transmisji w KNX:

 • cykliczne wysyłanie telegramów z monitorowaniem odbioru (alarm wiatrowy)
 • priorytety
 • monitorowanie zasilania
 • realizacja systemu alarmowego z zastosowaniemsystemu KNX
  (centrala alarmowa, detektory stref, czujniki ruchu)

Flagi obiektów komunikacyjnych

 • wyjaśnienie działania flag obiektów komunikacyjnych (C, R, W, T, U)
 • kolejność przypisywania obiektów komunikacyjnych
 • odpytywanie obiektów z więcej niż jedną grupąadresową
 • prawidłowe zaznaczenie flag w realizacjiwyłącznika schodowego

Kontrola jakości

 • sterowanie oświetleniem ściemnianym (żarowe, LED, elektroluminescencyjne)
 • kalibracja wyjścia ściemniaczy (korekcjacharakterystyki wyjściowej)
 • czujniki jasności – kontrola jasności w otwartejpętli sprzężenia zwrotnego, sterowanie progowe
 • czujniki jasności – kontrola w zamkniętej pętlisprzężenia zwrotnego, sterowanie ciągłe z utrzymaniem stałej jasności
 • zadawanie wartości jasności, f. Blokowanie automatycznej kontroli jasności

Operacje logiczne w KNX:

 • opóźnienia czasowe
 • podstawowe funkcje logiczne w urządzeniach KNX (AND, OR, GATE, LOCK)
 • moduły logiczne – schematy graficzne funkcjilogicznych
 • funkcje logiczne oraz operacje arytmetyczne w zaawansowanych urządzeniach KNX
  (Panele dotykowe, serwery wizualizacyjne)

Sterowanie ogrzewaniem w KNX:

 • projektowanie sterowania ogrzewaniem
 • sposoby sterowania ogrzewaniem (dwustanowe, ciągłe, PWM)
 • tryby pracy ogrzewania (Komfortowe, oszczędnościowe, nocne, antyzamrożeniowe)
 • połączenie lokalnego sterowania ogrzewaniem z BMS
 • zmiana wartości bazowej z poziomu BMS
 • sterowanie uzależnione od czasu
 • sterowanie chłodzeniem

Sterowanie ogrzewaniem w KNX:

 • wizualizacja z zastosowaniem paneliinformacyjnych
 • wizualizacja z zastosowaniem dedykowanych panelidotykowych
 • wizualizacja z zastosowaniem oprogramowaniawizualizacyjnego KNX
 • wizualizacja z zastosowaniem oprogramowaniawizualizacyjnego KNX
 • ustawienia parametrów sprzęgieł dla potrzebwizualizacji
 • ustawienia parametrów sprzęgieł dla potrzebwizualizacji

Narzędzia dodatkowe KNX

 • odczytywanie informacji o urządzeniach
 • monitoring telegramów, statystyka transmisji wsystemie KNX
 • wymuszanie rozkazów w systemie KNX
 • opcje dodatkowe w programie ETS4 (np. dołączanie plików dodatkowych)
 • sposób tworzenia projektów logicznych dlasystemu KNX
 • sceny świetlne – konfiguracja
 • sceny świetlne – uczenie
 • sterowanie z zastosowaniem programów czasowych

Inteligentne opomiarowanie KNX – Smartmetering

 • pomiary elektryczne (napięcie, prąd,częstotliwość, moc, energia)
 • pomiary środowiskowe (temperatura, CO2, VOC,natężenie oświetlenia)
 • archiwacja, analiza i wyświetlanie danychpomiarowych

Integracja i sterowanie AV w połączeniu z KNX

 • sterowanie AV za pomocą IR
 • sterowanie AV za pomocą IP
 • integracja urządzeń AV z systemem KNX za pomocąspecjalistycznych urządzeń i serwerów

Integracja systemu KNX z PLC

 • przygotowanie projektu w sterowniku PLC
 • transfer projektu z PLC do ETS5 (połączenie zmiennych wewnętrznych sterownika z obiektami komunikacyjnymi KNX)
 • połączenie systemu KNX z PLC
 • wykorzystanie zasobów PLC w systemie KNX
 • wizualizacja KNX w WebSerwer’ze PLC‍‍

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniu
Informacje: tel. 530-813-317