Szkolenia na rok 2022

Wszystkie Szkolenia prowadzone są w tradycyjnej formie wykładówi ćwiczeń praktycznych. Tylko rzeczywiste spotkanie z innymi UczestnikamiSzkolenia, pozwala na wymianę cennych informacji i nabycie wiedzy z zakresu KNX. Zajęcia praktyczne realizowane przy bogato wyposażonych stanowiskachlaboratoryjnych, przez cztery kolejne dni pozwalają na przyswojenie podstawprogramowania systemu KNX. Nasi Kursanci mają okazję zapoznać się z urządzeniami KNX wtrakcie zajęć praktycznych. Każde z ośmiu stanowisk laboratoryjnych wyposażonejest w ponad 30 urządzeń KNX, pochodzących od 18 Certyfikowanych Producentów KNX. Dodatkowo na wyposażeniu Centrum Szkoleniowego jest ponad 500 innychurządzeń KNX, które można dołączyć do systemu i zweryfikować ich możliwości.Opróczstandardowego programu Szkolenia Podstawowego KNX, w trakcie zajęć w roku 2021prezentujemy współprace systemu KNX z systemem DALI – nasze stanowiskalaboratoryjne są w pełni do tego przystosowane. Każdy z Kursantów ma równieżmożliwość konfiguracji czujników obecności oraz zaznajomienia się z regulacjątemperatury.